Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

Pokyny

 

 

Požiadavky editorov

 

 

Odovzdanie príspevkuEditori vás upozorňujú na pravidlá, ktoré je potrebné dodržať,
aby mohli v stanovenom termíne spracovať príspevky do zborníka.

 

Príspevky treba spracovať v MS Word alebo v LaTeX,
žiadne iné prostredie nie je povolené.

 

Vypracovanie príspevku

  • Šablóny na vypracovanie príspevku:
  • Šablónu treba bezpodmienečne dodržať (napr. nemeňte veľkosti písmen, nepridávajte čísla strán, rámčeky okolo textu okrajov atď.).
  • Používajte len tie štýly, ktoré sú uvedené v šablóne. Tieto štýly nemodifikujte, nevytvárajte ďalšie štýly a pod.
  • Snažte sa dodržiavať základné typografické pravidlá.
  • V citáciách literatúry sa držte normy STN ISO 690.
  • Používajte len čiernobiele obrázky alebo obrázky v odtieňoch šedej.
  • Skontrolujte si gramatickú stránku práce, pravopisné chyby a preklepy. Veľa chýb znižuje pre čitateľa aj obsahovú kvalitu diela. Nechajte si skontrolovať váš príspevok svojim vedúcim. A najmä, je to vaša "vizitka".
  • Po dokončení príspevku skontrolujte, či vzhľadovo rešpektuje vzorový príspevok v konferenčnom systéme. V opačnom prípade sa môže stať, že váš príspevok nebude prijatý.
  • V prípade akýchkoľvek nejasností, čo sa týka vzhľadu, kontaktujte redaktorov zborníka - pozri kontakty.