Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

Študentská vedecká konferencia bude prebiehať formou posterovej prezentácie v priestoroch prízemia medzi blokmi E až B.

Členovia poroty vyhodnotia najlepších, ktorí budú na slávnostnom vyhodnotení ocenení. Súťaží sa o Best Paper v jednotlivých stupňoch štúdia a Deans Award a ocenenia profesijných spoločností.

Konferencia je prístupná pre širokú verejnosť, ktorá môže taktiež ohodnotiť postery a vybrať Best Poster a zároveň sa zúčastniť zlosovania o zaujímavé ceny.

Program konferencie

29. apríl 2009

 

  7:45 -   8:45   Registrácia autorov príspevkov a členov hodnotiacich komisií
  8:15   Inštalácia posterov pre BLOK I

  8:50  

Otvorenie študentskej vedeckej konferencie
poslucháreň CD 150 (prízemie medzi blokmi C a D)

  9:00 - 10:00   

Pozvaná prednáška
poslucháreň CD 150 (prízemie medzi blokmi C a D)

Peter BRUSILOVSKY:
(University of Pittsburgh, School of Information Sciences)
Open Corpus Adaptive Hypermedia – Problems, Pathways and Practice
 

10:00 - 11:30   

BLOK I
prízemie medzi blokmi E až B

Prezentácia posterov:

Software Engineering

Information Processing, Web Technologies

Computer Graphic, Multimedia, IT Applications

Computer Science, Artificial Intelligence

Computer Systems, Computer Networks and Security

 

10:00 - 12:30   

Prehliadka tímových projektov
v súťaži ISI TP Cup 2009

poslucháreň CD 150 (prízemie medzi blokmi C a D)

Prezentácia posterov:

ISI TP Cup 2009

 
11:40 – 13:40   Súťaž v rýchlostnom programovaní
TPC bloku A
 
11:30   Inštalácia posterov pre BLOK II
12:00 – 13:30   BLOK II
prízemie medzi blokmi E až B

Prezentácia posterov:

Software Engineering

Information Processing, Web Technologies

Computer Graphic, Multimedia, IT Applications

Computer Science, Artificial Intelligence

Computer Systems, Computer Networks and Security

 
13:45 – 14:30   RoboCup
poslucháreň CD 150 (prízemie medzi blokmi C a D)
 
14:30 – 15:30   Odborné prednášky  
poslucháreň CD 150 (prízemie medzi blokmi C a D)
14:30 – 15:00   HP - uplatnenie teorie v praxi
(Peter Augustín, Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o.)
15:00 – 15:30   IBM predstavuje: Inteligentnejsia planeta / Smarter Planet
(Róbert Šimek, IBM Slovensko, spol. s r.o.)
 
16:00    Vyhodnotenie konferencie
poslucháreň CD 150 (prízemie medzi blokmi C a D)