Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

Študentská vedecká konferencia sa uskutoční formou posterovej prezentácie v priestoroch 1. PP.

Členovia poroty vyhodnotia najlepších, ktorí budú na slávnostnom vyhodnotení ocenení. Súťaží sa o Best Paper v jednotlivých stupňoch štúdia a Deans Award, Best Project a ocenenia profesijných spoločností.

Konferencia je prístupná pre širokú verejnosť, ktorá môže taktiež ohodnotiť postery a vybrať Best Poster a zároveň sa zúčastniť zlosovania o zaujímavé ceny.

 

Program konferencie

29. apríl 2014

 

  7.45 –   8.30   Registrácia autorov príspevkov - priestory chodby na 1. NP
a členov hodnotiacich komisií - salónik (-1.27 na 1. PP)
  7.45   Inštalácia posterov pre BLOK I
 
  8.30 – 12.30   ProFIIT 2014 - finále súťaže stredoškolákov v programovaní
Adina centrálna počítačová učebňa (-2.01 na 2. PP)
 
  8.30 –   9.45   Otvorenie študentskej vedeckej konferencie

Pozvaná prednáška
Turingová veľká učebňa (-1.58 na 1. PP)
Jiří Matas:
(Katedra kybernetiky, FEL ČVUT v Prahe, ČR)
Co vše lze poznat z obrázků?

 
10.00 – 11.45   Súťaž v rýchlostnom programovaní
počítačové učebne 1 a 2 (-1.40 a -1.42 na 1.PP)
 
10.15 – 11.45   BLOK I - Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
10.15 – 11.45   TP Cup 2014 - BLOK I
prehliadka tímových projektov v súťaži - Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
10.15 – 15.00   Výstava najlepších fotiek súťaže FIITAPIXEL
priestory chodby na 1. PP
 
10.30 – 15.00   Simulovaný robotický futbal - RoboCup
priestory chodby na 1. PP
 
11.45 – 12.00   Inštalácia posterov pre BLOK II
12.00 – 13.30   BLOK II - Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
11.45 – 12.15   Inštalácia posterov pre BLOK II
12.00 – 13.30   IIT.SRC Junior 2014
prezentácie projektov stredoškolákov - Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
12.15 – 13.45   TP Cup 2014 - BLOK II
prehliadka tímových projektov v súťaži - Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
13.45 – 14.15   Príbeh fotiek súťaže FIITAPIXEL - vyhodnotenie 1. a 2. kola 5. ročníka súťaže
priestory chodby na 1. PP
 
14.15 – 14.45   Slávnostné vyhlásenie víťazov ProFIIT 2014
Turingova veľká učebňa (-1.58 na 1. PP)
 
14.45 – 15.45   Na ceste k splneniu snov - skvelé prezentácie dvoch mladých ľudí
Turingova veľká učebňa (-1.58 na 1. PP)
 
16.00 – 17.30   Slávnostné vyhodnotenie konferencie IIT.SRC
Turingova veľká učebňa (-1.58 na 1. PP)