Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

Dôležité termíny:

Zaslanie abstraktu do 17. 2. 2010 (streda)
Zaslanie príspevku do 24. 2. 2010 (streda)
Informácia o výsledku posudzovania príspevku     do 17. 3. 2010 (streda)
Odovzdanie príspevku do tlače     do 21. 3. 2010 (nedeľa)
Konferencia IIT.SRC 21. 4. 2010 (streda)

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.