Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

Študentská vedecká konferencia bude prebiehať formou posterovej prezentácie v priestoroch prízemia medzi blokmi E až B.

Členovia poroty vyhodnotia najlepších, ktorí budú na slávnostnom vyhodnotení ocenení. Súťaží sa o Best Paper v jednotlivých stupňoch štúdia a Deans Award a ocenenia profesijných spoločností.

Konferencia je prístupná pre širokú verejnosť, ktorá môže taktiež ohodnotiť postery a vybrať Best Poster a zároveň sa zúčastniť zlosovania o zaujímavé ceny.

Program konferencie

21. apríl 2010

 

  7:45 -   8:45   Registrácia autorov príspevkov a členov hodnotiacich komisií
  8:15   Inštalácia posterov pre BLOK I

  9:00 - 10:30  

Otvorenie študentskej vedeckej konferencie

Vyhodnotenie fotografickej súťaže

Pozvaná prednáška
poslucháreň BC 300 (prízemie medzi blokmi B a C)

BEBO WHITE:
(SLAC, Scientific Computing and Computing Services, Stanford, California, USA)
The Emergence of Web Science

 

10:45 - 12:15   

BLOK I
prízemie medzi blokmi E až B

Prezentácia posterov:

Information Analysis and Processing

Information Search, Retrieval and Navigation

Software Engineering

Computer Systems, Networks and Security

Artificial Intelligence, Computer Graphics and Multimedia

 

           - 13:00  

Little Google Game

 

10:30 - 13:00  

Výstava najlepších fotiek súťaže FIITAPIXEL
prízemie medzi blokmi E až B

 

10:45 - 13:15   

Prehliadka tímových projektov
v súťaži TP Cup 2010

prízemie medzi blokmi B a C

Prezentácia posterov:

TP Cup Contest 2010

 
11:45 – 13:45   Súťaž v rýchlostnom programovaní
TPC bloku A
 
12:15   Inštalácia posterov pre BLOK II
12:30 – 14:00   BLOK II
prízemie medzi blokmi E až B

Prezentácia posterov:

Information Analysis and Processing

Information Search, Retrieval and Navigation

Software Engineering

Computer Systems, Networks and Security

Artificial Intelligence, Computer Graphics and Multimedia

 
14:00 – 14:45   RoboCup
poslucháreň CD 150 (prízemie medzi blokmi C a D)
 
14:45 – 15:10   Firmy tvrdia: Ľudia sú našou najväčšou devízou – je to pravda? A čo s tým?  
poslucháreň CD 150 (prízemie medzi blokmi C a D)
 
15:10 - 15:55   Fotografia - umenie okamihu
poslucháreň CD 150 (prízemie medzi blokmi C a D)
 
16:00    Vyhodnotenie konferencie
poslucháreň CD 150 (prízemie medzi blokmi C a D)