Prejsť na obsah
IIT.SRC

Projekt je určený pre šikovných stredoškolákov, ktorí majú zaujímavý nápad či projekt a chuť zapojiť sa a získať spätnú väzbu od svojich kolegov z iných škôl, ale najmä od starších študentov na univerzite.

 

Harmonogram:

4. 2. 2014   uzávierka prihlásenia sa do projektu zaslaním krátkej informácie o projekte v slovenskom alebo anglickom jazyku v pdf formáte, ktoré vystihnú hlavnú myšlienku a aj stav jeho rozpracovania na mail junior[at]fiit.stuba.sk
24. 2. 2014   oznámenie o akceptovaní a pridelenie mentora, ktorý poradí pri ďalšej príprave projektu a k prezentácii
17. 3. 2014   odovzdanie krátkej informácie k projektu v angličtine v zadanom formáte - camera ready, s prípravou obsahu a aj formátu pomôže mentor
21. 4. 2014   odovzdanie posteru na tlač - formát A1, s prípravou obsahu a aj formátu pomôže mentor
29. 4. 2014   IIT.SRC Junior 2014 - prezentácia projektov

 

Príspevok

 • z oblasti informatiky a informačných technológií, prekryv s inou oblasťou je možný a vítaný; informatika málokedy slúži sama sebe, naopak, býva aplikovaná na riešenie problémov v iných oblastiach.
 • zaujímavý či inovatívny - informačné a komunikačné technológie poskytujú silné nástroje (napr. softvér alebo návrh topológie siete), ktorým aj jednotlivec vie priniesť významný príspevok či už pre zlepšovanie života, uľahčovanie náročných procesov, riešenie problémov, vzdelávanie, alebo aj zábavu a oddych.
  Porozhliadnite sa okolo seba a uvidíte čo všetko by sa dalo riešiť. Alebo ukážte na webe niečo, čo iní nevidia. Alebo nájdite zaujímavý spôsob, ako sa zahrať. Alebo vymyslite zaujímavé prepojenie zariadení, ktoré prinesie nejakú pridanú hodnotu.
 • aspoň čiastočne realizovaný či overený - vašim cieľom nie je vytvoriť hotový produkt, ktorý by sa na druhý deň mohol predávať (niečo také vyžaduje veľa úsilia), ale presvedčiť vhodne formulovanou myšlienkou nápadu, podporenou vyhotoveným prototypom či uskutočneným experimentom. V čase podania prihlášky to nemusí byť hotové, máte na to ešte priestor až do odovzdania posteru.
 • výsledkom úprimnej snahy a zápalu.

 

Rady pri vypracúvaní projektu

 • Spomeňte si na svoje osobné či školské projekty.
 • Málo je niekedy viac. Píšte a tvorte veci, ktoré sú z hľadiska vášho nápadu najdôležitejšie, ušetríte čas a nestratíte hodnotu.
 • Ak vám práve teraz napadlo niečo, čo ešte nemáte rozpracované, ozvite sa, poradíme vám, ako to posunúť tak, aby ste to stihli s vašimi skúsenosťami a znalosťami dostať do takého stavu, aby ste mali radosť z prezentácie. Keď to nepôjde, nič sa nedeje. Kto neskúsi ten nič nezíska.
 • Rozprávajte sa o svojom projekte s ľuďdmi vo vašom okolí, pomôže vám smerovať ho čo najužitočnejšie a vychytať prípadné muchy. Aj krátky rozhovor s nezaujatým človekom vás dokáže upozorniť na skutočnosti, ktoré ste si predtým nevšimli práve vďaka vášmu zápalu pre projekt. Nechajte ľudí pohrať sa s vašim prototypom.
 • Neodmietajte kritiku, nájdite v nej konštruktívne prvky.
 • Google first. Nerobte znova veci, ktoré spravil niekto iný, najmä ak ide len o súčiastky vášho riešenia. Web je plný voľne dostupných softvérových knižníc, ktoré vám pomôžu. Neprogramujte znova usporiadanie quicksortom, ak už ho niekto spravil.

Pozrite si priebeh študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2013 >>>