Prejsť na obsah
IIT.SRC
    súťaž stredoškolákov v programovaní

 

 

Cieľom súťažiacich je vytvoriť počítačové programy, ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase.
Súťaž prebieha v dvoch kolách:
korešpondenčné   prebieha prostredníctvom siete Internet - počas stanoveného obdobia budú jednotlivci alebo dvojčlenné tímy riešiť zadané problémy,
finále súťaže zúčastnia sa ho súťažiaci najlepších tímov z korešpondenčného kola, ktorí v časovom limite budú individuálne riešiť zadané problémy.

Finále súťaže ProFIIT 2014 sa uskutočňuje ako sprievodné podujatie študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2014 v priestoroch FIIT STU v Bratislave.

 

HARMONOGRAM FINÁLE SÚŤAŽE

28. apríla 2014 - pondelok
15:30 – 16:30 Registrácia účastníkov (priestory chodby na 1. NP)
16:30 – 17:00 Privítanie účastníkov a informácie k priebehu súťaže (Turingova veľká učebňa -1.58 na 1. PP)
17:00 – 18:30 Skúšobné kolo súťaže (Adina centrálna počítačova učebňa -2.01 na 2. PP)
18:30 – 19:00 Otázky k súťaži (Turingova veľká učebňa -1.58 na 1. PP)
19:00 Odchod ubytovaných účastníkov do ŠD
 
29. apríla 2014 - utorok
  8:00 –   8:30 Posledná informácia pred súťažou (Knižnica -1.43 na 1. PP)
  8:30 – 12:30 Finále súťaže ProFIIT 2014 (Adina centrálna počítačova učebňa -2.01 na 2. PP)
12:30 – 13:30 Občerstvenie a prehliadka projektov IIT.SRC 2014 (chodba na 1. PP)
13:30 – 14:15 Vysvetlenie úloh (Turingova veľká učebňa -1.58 na 1. PP)
14:15 – 14:45 Vyhlásenie výsledkov ProFIIT 2014 (Turingova veľká učebňa -1.58 na 1. PP)
14:45 – 15:45 Ako som zmenil svoj život (Turingova veľká učebňa -1.58 na 1. PP)
16:00 – 17:30 Slávnostné vyhodnotenie celej konferencie IIT.SRC (Turingova veľká učebňa -1.58 na 1. PP)