Prejsť na obsah
IIT.SRC

Študentská vedecká konferencia
zameraná na informatiku a informačné technológie

      
Informatics and Information Technologies
Student Research Conference

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pripravuje študentskú vedeckú konferenciu zameranú na informatiku a informačné technológie – IIT.SRC 2011, ktorá sa bude konať

4. mája 2011

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov výskumu študentov informatiky a informačných technológií vo všetkých troch stupňoch štúdia.


Program konferencie>>>    Invent>>>   PexAce>>>    Programátorská súťaž>>>    Aktuálne informácie>>>   Fotogaléria>>>


Výsledky výskumu sa prihlasujú na konferenciu formou príspevku v anglickom jazyku v predpísanom formáte:
- rozsah príspevku pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia je max. 6 strán,
- rozsah príspevku pre študentov 3. stupňa štúdia je max. 8 strán.

 

Výzva na podávanie príspevkov

    Pozývame študentov všetkých troch stupňov podať príspevok o výsledku vlastného výskumu vykonaného počas štúdia. Príspevky typicky opisujú výsledky, ktoré študent dosiahol, zaradené do kontextu poznania primerane stupňu štúdia. Dôležité je venovať sa v primeranej miere aj vyhodnoteniu navrhnutých riešení, či už formou teoretickej štúdie, experimentov alebo prípadových štúdií zostavený na základe vlastných výsledkov.
    Viac informácií >>>

 

Podmienky účasti
  • ako autori príspevkov sú uvedení výlučne študenti
  • príspevky opisujú výsledky výskumu, ktorý študenti vykonali v čase, keď boli študenti a pod vedením, resp. s využitím konzultácií akademických pracovníkov (výskumníkov, učiteľov) a v prípade študentov 1. a 2. stupňa aj študentov doktorandského štúdia,
  • prehľadové štúdie sú významnou súčasťou výskumu, ale pre IIT.SRC nie sú akceptovateľné
  • v každom príspevku je uvedený vedúci (kto príspevok konzultoval)
  • jeden študent môže zaslať len jeden príspevok (netýka sa sprievodných akcií, ako napr. TP CUP)