Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

Predseda:

  Mária Bieliková

 

Členovia:

  Michal Barla
  Wanda Benešová
  Michal Čerňanský
  Pavel Čičák
  Elena Gramatová
  Igor Grellneth
  Pavol Horváth
  Ladislav Hudec
  Daniela Chudá
  Katarína Jelemenská
  Milan Kolesár
  Gabriela Kosková
  Margaréta Kotočová
  Ivan Kotuliak
  Tibor Krajčovič
  Vladimír Kvasnička
  Peter Lacko
  Michal Laclavík
  Marián Lekavý
  Ľudovít Molnár
  Pavol Návrat
  Ivan Polášek
  Jiří Pospíchal
  Viera Rozinajová
  Petr Šaloun
  Martin Šperka
  Juraj Štefanovič
  Peter Trebatický
  Jozef Tvarožek
  Michal Tvarožek
  Valentino Vranić