Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

  Zaslanie abstraktu do 16. 2. 2011  (streda)
  Zaslanie príspevku do 23. 2. 2011* (streda)
  Informácia o výsledku posudzovania príspevku   do 23. 3. 2011  (streda)
  Odovzdanie príspevku do tlače     do 27. 3. 2011  (nedeľa)
  Konferencia IIT.SRC 4. 5. 2011  (streda)


  * Tí študenti doktorandského štúdia, ktorí vedú projekty, z ktorých vznikol príspevok na IIT.SRC 2011 môžu odovzdať príspevok do 2. 3. 2011 (streda), termín pre zaslanie abstraktu je pre všetkých rovnaký a záväzný.

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.