Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

   Pokyny pre autorov

 

 

Požiadavky editorov

 

 

Odovzdanie príspevkuPríspevok treba pripraviť podľa týchto pravidiel:

Všeobecné pravidlá

 • Elektronické odovzdanie príspevku je považované za záväznú prihlášku do súťaže.
 • Príspevky treba spracovať v MS Word alebo v LaTeXu (nájdete v požiadavkách editorov), žiadne iné prostredie nie je povolené.
 • Prečítajte si pozorne požiadavky editorov a dodržujte ich.
 • Príspevky, ktoré nespĺňajú formálne požiadavky, nebudú zahrnuté do zborníka, a teda ani do súťaže.
 • Dodržujte dané termíny.
 •  

  Požadovaný rozsah príspevku

  Výsledky výskumu sa prihlasujú na konferenciu formou príspevku v anglickom jazyku v predpísanom formáte:

  • rozsah príspevku pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia je max. 6 strán,
  • rozsah príspevku pre študentov 3. stupňa štúdia je max. 8 strán.

  Študent v príspevku musí uviesť vedúceho projektu (z radov učiteľov a výskumných pracovníkov a v prípade študentov 1. a 2. stupňa aj doktorandov).