Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

Študentská vedecká konferencia sa uskutoční formou posterovej prezentácie v priestoroch 1. PP.

Členovia poroty vyhodnotia najlepších, ktorí budú na slávnostnom vyhodnotení ocenení. Súťaží sa o Best Paper v jednotlivých stupňoch štúdia a Deans Award, Best Project a ocenenia profesijných spoločností.

Konferencia je prístupná pre širokú verejnosť, ktorá môže taktiež ohodnotiť postery a vybrať Best Poster a zároveň sa zúčastniť zlosovania o zaujímavé ceny.

Program konferencie
Pohyb rukou ovláda televíziu a mobil zažne svetlo
- článok na o študentskej vedeckej konferencii webovej stránke stuba.sk

23. apríl 2013

 

  8:00 -   8:45   Registrácia autorov príspevkov - priestory chodby na 1. NP
a členov hodnotiacich komisií - salónik (-1.27 na 1. PP)
  8:15   Inštalácia posterov pre BLOK I
 
  8:30 - 12:30   ProFIIT 2013 - finále súťaže stredoškolákov v programovaní
Adina centrálna počítačová učebňa (-2.01 na 2. PP)
 
  9:00 - 10:15   Otvorenie študentskej vedeckej konferencie

Pozvaná prednáška
Turingová veľká učebňa (-1.58 na 1. PP)
A Min Tjoa:
(Vienna University of Technology, Austria)
The use of OPEN LINKED DATA for decision making

 
10:30 - 12:30   BLOK I - Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
10:30 - 12:30   TP Cup 2013 - prehliadka tímových projektov v súťaži - Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
10:30 – 12:15   Súťaž v rýchlostnom programovaní
počítačové učebne 1 a 2 (-1.40 a -1.42 na 1.PP)
 
10:30 - 14:45   Výstava najlepších fotiek súťaže FIITAPIXEL
priestory chodby na 1. PP
 
10:30 – 14:45   Agentové systémy - RoboCup a Simulácia davu
priestory chodby na 1. PP
 
12:30   Inštalácia posterov pre BLOK II
12:45 – 14:45   BLOK II - Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
12:45 - 14:45   IIT.SRC Junior 2013 - prezentácie projektov stredoškolákov - Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
14:00 - 14:30   Príbeh fotiek súťaže FIITAPIXEL
priestory chodby na 1. PP
 
15:15   Vyhodnotenie konferencie
Turingova veľká učebňa (-1.58 na 1. PP)