Prejsť na obsah
IIT.SRC
    súťaž stredoškolákov v programovaní

 

Cieľom súťažiacich je vytvoriť počítačové programy, ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase.

Súťaž prebieha v dvoch kolách:
- korešpondenčné   prebieha prostredníctvom siete Internet - počas stanoveného obdobia budú jednotlivci alebo dvojčlenné tímy riešiť zadané problémy,
- finále súťaže zúčastnia sa ho súťažiaci najlepších tímov z korešpondenčného kola, ktorí v časovom limite budú individuálne riešiť zadané problémy.

Finále súťaže ProFIIT 2013 sa uskutočňuje ako sprievodné podujatie študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2013 v priestoroch FIIT STU v Bratislave.

 

HARMONOGRAM FINÁLE SÚŤAŽE

22. apríla 2013 - pondelok
15:30 registrácia účastníkov (priestory chodby na 1. NP)
16:30 – 17:00 privítanie účastníkov a informácie k priebehu súťaže (seminárna učebňa 1.40 na 1. NP)
17:00 – 18:30 skúšobné kolo súťaže (Adina centrálna počítačova učebňa -2.01 na 2. PP)
18:30 otázky k súťaži (seminárna učebňa 1.40 na 1. NP)
19:00 odchod ubytovaných účastníkov do ŠD
 
23. apríla 2013 - utorok
  8:00 posledná informácia pred súťažou (Babbageova malá učebňa -1.57 na 1. PP)
  8:30 – 12:30 finále súťaže ProFIIT 2013 (Adina centrálna počítačova učebňa -2.01 na 2. PP)
12:30 – 15:20 občerstvenie
vysvetlenie úloh (Babbageova malá učebňa -1.57 na 1. PP)
ukážky a diskusie o projektoch so študentmi FIIT na konferencii IIT.SRC 2013 (chodba na 1. PP)
15:20 - 17:00 slávnostné vyhodnotenie súťaže a celého podujatia (Turingova veľká učebňa -1.58 na 1. PP)