Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

Zaslanie abstraktu do 14. 2. 2013  (štvrtok)
Zaslanie príspevku do 21. 2. 2013* (štvrtok)
Informácia o výsledku posudzovania príspevku do 12. 3. 2013  (utorok)
Camera ready do 16. 3. 2013  (sobota)
Konferencia IIT.SRC 23. 4. 2013  (utorok)


* Tí študenti doktorandského štúdia, ktorí vedú projekty, z ktorých vznikol príspevok na IIT.SRC 2013, môžu odovzdať príspevok do 24. 2. 2013 (nedeľa), termín pre zaslanie abstraktu je pre všetkých rovnaký a záväzný.

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.