Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

Generálny predseda:   Mária Bieliková
Programoví (spolu)predsedovia:   Michal Kompan
Pavol Návrat
 
Členovia:   Nadežda Andrejčíková
Michal Barla
Rastislav Bencel
Vanda Benešová
Miroslav Blšták
Anna Bou Ezzeddine
Gabriela Grmanová
Ján Hudec
Ladislav Hudec
Daniela Chudá
Katarína Jelemenská
Peter Kapec
Ondrej Kaššák
Ivan Kotuliak
Tibor Krajčovič
Tomáš Kramár
Štefan Krištofík
Eduard Kuric
Peter Lacko
Ján Lang
Ján Laštinec
Marián Lekavý
Mária Lucká
Dominik Macko
Martin Madaras
Alena Martonová
Róbert Móro
Irina Malkin Ondik
Peter Pištek
Ivan Polášek
Viera Rozinajová
Karol Rástočný
Ivan Srba
Petr Šaloun
Jakub Ševcech
Jakub Šimko
Marián Šimko
Peter Trúchly
Jozef Tvarožek
Valentino Vranić
 
Sprievodné podujatie:  
Výstava fotografií   Ján Lang
 
Organizačný predseda:   Zuzana Marušincová
Členovia:   Zuzana Horniaková
Zuzana Macková
Katarína Mršková
Michal Kompan
Ľubica Palatinusová
Viera Rozinajová
Branislav Steinmüller
Roman Stovíček
 

 

Prípravu zborníka konferencie na tlač zabezpečujú:     Michal Kompan
Peter Gašpar
Katarína Mršková