Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

  Zaslanie abstraktu do 17. 2. 2019   (nedeľa)
  Zaslanie príspevku do 24. 2. 2019* (nedeľa)
  Informácia o výsledku posudzovania príspevku do 20. 3. 2019   (streda)
  Camera ready do 27. 3. 2019   (streda)
  Konferencia IIT.SRC 17. 4. 2019   (streda)


  * Tí študenti doktorandského štúdia, ktorí vedú projekty, z ktorých vznikol príspevok na IIT.SRC 2019, môžu odovzdať príspevok do 3. 3. 2019 (nedeľa), termín pre zaslanie abstraktu je pre všetkých rovnaký a záväzný.

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.