Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

Študentská vedecká konferencia sa uskutoční formou posterovej prezentácie v priestoroch 1. PP.

Členovia poroty vyhodnotia najlepších, ktorí budú na slávnostnom vyhodnotení ocenení. Súťaží sa o Best Paper v jednotlivých stupňoch štúdia a Deans Award, Best Project a ocenenia profesijných spoločností.

Konferencia je prístupná pre širokú verejnosť, ktorá môže taktiež ohodnotiť postery a vybrať Best Poster a zároveň sa zúčastniť zlosovania o zaujímavé ceny.

 

 

Program konferencie

17. apríl 2019

 

  8.00 –   8.45   Registrácia autorov príspevkov - priestory chodby na 1. NP
a členov hodnotiacich komisií - salónik (-1.27 na 1. PP)
  8.00 –   8.45   Inštalácia posterov pre BLOK I
 
  8.45 – 10.00  
Otvorenie študentskej vedeckej konferencie
Úvodná prezentácia (3,05 MB)
Pozvaná prednáška
Aula Magna (-1.61 na 1. PP)
Michel R. V. Chaudron:
(Chalmers & Gothenborg University, Sweden)
Empirical Studies into the Effectiveness
of Modelling in Software Design

 

Mapka rozloženia stánkov.


 
10.15 – 11.45   BLOK I
Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
10.15 – 11.45   TP Cup 2019 - BLOK I
prehliadka tímových projektov v súťaži

Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
10.15 – 13.45   Výstava najlepších fotiek súťaže FIITAPIXEL
priestory chodby na 1. PP
 
11.45 – 12.30   RAUT (OBEDNÁ PRESTÁVKA)
 
11.45 - 12.30   Inštalácia posterov pre BLOK II
 
12.30 – 14.00   BLOK II
Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
12.30 – 14.00   TP Cup 2019 - BLOK II
prehliadka tímových projektov v súťaži

Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
13.55 – 14.45   Panelová diskusia: Aké možnosti otvára doktorát
Aula Magna (-1.61 na 1. PP)
 
14.45 – 15.30   Slávnostné vyhodnotenie konferencie IIT.SRC
Vyhodnotenie - prezentácia (7,37 MB)
Aula Magna (-1.61 na 1. PP)