Prejsť na obsah
IIT.SRC
Informatics and Information Technologies
Student Research Conference
 • Dôležité termíny
 • Kategórie a oblasti výskumu
 • Pre autorov
 • Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pripravuje študentskú vedeckú konferenciu zameranú na informatiku a informačné technológie – IIT.SRC 2011, ktorá sa bude konať

  4. mája 2011

  Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov výskumu študentov informatiky a informačných technológií vo všetkých troch stupňoch štúdia.


  Program konferencie>>>    Invent>>>   PexAce>>>    Programátorská súťaž>>>    Aktuálne informácie>>>   Fotogaléria>>>


  Výsledky výskumu sa prihlasujú na konferenciu formou príspevku v anglickom jazyku v predpísanom formáte:
  - rozsah príspevku pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia je max. 6 strán,
  - rozsah príspevku pre študentov 3. stupňa štúdia je max. 8 strán.

   

  Výzva na podávanie príspevkov

  Pozývame študentov všetkých troch stupňov podať príspevok o výsledku vlastného výskumu vykonaného počas štúdia. Príspevky typicky opisujú výsledky, ktoré študent dosiahol, zaradené do kontextu poznania primerane stupňu štúdia. Dôležité je venovať sa v primeranej miere aj vyhodnoteniu navrhnutých riešení, či už formou teoretickej štúdie, experimentov alebo prípadových štúdií zostavený na základe vlastných výsledkov.
  Viac informácií >>>

   

  Podmienky účasti
 • ako autori príspevkov sú uvedení výlučne študenti
 • príspevky opisujú výsledky výskumu, ktorý študenti vykonali v čase, keď boli študenti a pod vedením, resp. s využitím konzultácií akademických pracovníkov (výskumníkov, učiteľov) a v prípade študentov 1. a 2. stupňa aj študentov doktorandského štúdia,
 • prehľadové štúdie sú významnou súčasťou výskumu, ale pre IIT.SRC nie sú akceptovateľné
 • v každom príspevku je uvedený vedúci (kto príspevok konzultoval)
 • jeden študent môže zaslať len jeden príspevok (netýka sa sprievodných akcií, ako napr. TP CUP)