Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

Predseda:

Zuzana Marušincová        D 221
 

Členovia:

Alexandra Bieleková D 222
Mária Bieliková D 326
Pavel Čičák D 115
Mária Hricová D 221
Katarína Mršková D 325
Branislav Steinmüller     D S22
Roman Stovíček D S16

 

Prípravu zborníka konferencie na tlač zabezpečujú:     Katarína Mršková
Anton Andrejko
Mária Bieliková
Dušan Bernát
Peter Kajsa
Michal Kasan
Michal Kottman
Tomáš Kučečka
Tomáš Kuzár
Peter Magula
Ľubomír Majtás
Michal Olšovský
Juraj Pálfy
Mária Pohronská
Ľubomír Varga

 

IIT.SRC Invent 2011 - súťaže: Navrhni mobilnú aplikáciu
Valentino Vranić
Michal Čerňanský
Ivan Kotuliak
Navrhni aplikáciu pre lepší svet
Michal Tvarožek
Michal Barla
Sprievodné podujatia:
PexAce Jakub Šimko
RoboCup Ivan Kapustík
Výstava fotografií súťaže FIITAPIXEL Ján Lang
Alexandra Zákalová
Súťaž v rýchlostnom programovaní Peter Trebatický