Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

Predseda:

Mária Bieliková

 

Členovia:

Michal Barla
Wanda Benešová
Michal Čerňanský
Pavel Čičák
Elena Gramatová
Igor Grellneth
Pavol Horváth
Ladislav Hudec
Daniela Chudá
Katarína Jelemenská
Milan Kolesár
Gabriela Kosková
Margaréta Kotočová
Ivan Kotuliak
Tibor Krajčovič
Vladimír Kvasnička
Peter Lacko
Michal Laclavík
Marián Lekavý
Ľudovít Molnár
Pavol Návrat
Ivan Polášek
Jiří Pospíchal
Viera Rozinajová
Petr Šaloun
Martin Šperka
Juraj Štefanovič
Peter Trebatický
Jozef Tvarožek
Michal Tvarožek
Valentino Vranić