Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

Pokyny pre autorov

Požiadavky editorov

 

Odovzdanie príspevku

Konferenčný systém

 

Štýl Word

Štýl LaTex


Príspevok treba pripraviť podľa týchto pravidiel:

Všeobecné pravidlá

 • Elektronické odovzdanie príspevku je považované za záväznú prihlášku na vedeckú konferenciu.
 • Príspevky treba spracovať v MS Word alebo v LaTeXu (nájdete v požiadavkách editorov), žiadne iné prostredie nie je povolené.
 • Prečítajte si pozorne požiadavky editorov.
 • Príspevky, ktoré nespĺňajú formálne požiadavky, nebudú zahrnuté do zborníka, a teda ani programu konferencie.
 • Podmienkou zaradenia príspevku do zborníka je prezentovanie príspevku na konferencii.
 • Zborník bude na konferencii dostupný v tlačenej podobe.
 • Dodržujte dané termíny.

 

  Výsledky výskumu sa prihlasujú na konferenciu formou príspevku v anglickom jazyku v predpísanom formáte:

  • rozsah výskumného príspevku pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia je max. 4 strany (min. 3. strany),
  • rozsah výskumného príspevku pre študentov 3. stupňa štúdia je max. 5 strán (min. 4 strany),
  • rozsah príspevku, ktorý je ponukou na demo inovatívnej aplikácie pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia, sú 2 strany.

  Študent v príspevku musí uviesť vedúceho projektu (z radov učiteľov a výskumných pracovníkov a v prípade študentov 1. a 2. stupňa aj doktorandov).