Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

Študentská vedecká konferencia sa uskutoční formou posterovej prezentácie v priestoroch 1. PP.

Členovia poroty vyhodnotia najlepších, ktorí budú na slávnostnom vyhodnotení ocenení. Súťaží sa o Best Paper v jednotlivých stupňoch štúdia a Deans Award, Best Project a ocenenia profesijných spoločností.

Konferencia je prístupná pre širokú verejnosť, ktorá môže taktiež ohodnotiť postery a vybrať Best Poster a zároveň sa zúčastniť zlosovania o zaujímavé ceny.

Program konferencie

18. apríl 2018

 

  8.00 –   8.45   Registrácia autorov príspevkov - priestory chodby na 1. NP
a členov hodnotiacich komisií - študovňa (-1.43 na 1. PP)
  8.00   Inštalácia posterov pre BLOK I
 
  8.45 – 10.00  
Otvorenie študentskej vedeckej konferencie
Úvodná prezentácia (1,6 MB)
Pozvaná prednáška
Aula Magna (-1.61 na 1. PP)
Cristina Conati:
(University of British Columbia, Canada)
The Eyes Are the Windows to the Mind:
Implications for Intelligent User Interfaces

 

Mapka rozloženia stánkov.


 


Pozvaná prednáška - prezentácia (pdf; 5,65 MB)
 
10.15 – 11.45   BLOK I
Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
10.15 – 11.45   TP Cup 2018 - BLOK I
prehliadka tímových projektov v súťaži

Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
10.15 – 13.45   Výstava najlepších fotiek súťaže FIITAPIXEL
priestory chodby na 1. PP
 
11.45 – 13.00   Oslava 55 rokov informačných technológií na STU a 15 rokov FIIT STU
Udeľovanie ocenení fakulty
Aula Magna (-1.61 na 1. PP)
 
13.00 – 13.30   RAUT (OBEDNÁ PRESTÁVKA)
 
13.15 - 13.30   Inštalácia posterov pre BLOK II
 
13.30 – 15.00   BLOK II
Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
13.30 – 15.00   TP Cup 2018 - BLOK II
prehliadka tímových projektov v súťaži

Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
15.30 – 16.00   Slávnostné vyhodnotenie konferencie IIT.SRC
Vyhodnotenie - prezentácia (4,65 MB)
Aula Magna (-1.61 na 1. PP)