Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

  Zaslanie abstraktu do 18. 2. 2018   (nedeľa)
  Zaslanie príspevku do 25. 2. 2018* (nedeľa)
  Informácia o výsledku posudzovania príspevku do 21. 3. 2018   (streda)
  Camera ready do 28. 3. 2018   (streda)
  Konferencia IIT.SRC 18. 4. 2018   (streda)


  * Tí študenti doktorandského štúdia, ktorí vedú projekty, z ktorých vznikol príspevok na IIT.SRC 2018, môžu odovzdať príspevok do 4. 3. 2018 (nedeľa), termín pre zaslanie abstraktu je pre všetkých rovnaký a záväzný.

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.