Prejsť na obsah
IIT.SRC

Projekt je určený pre šikovných stredoškolákov, ktorí majú zaujímavý nápad či projekt a chuť zapojiť sa a získať spätnú väzbu od svojich kolegov z iných škôl, ale najmä od starších študentov na univerzite.

Harmonogram:
  25. 2. 2012   uzávierka prihlásenia sa do projektu zaslaním 1-2-stranovej informácie o projekte v slovenskom alebo anglickom jazyku v pdf formáte, ktoré vystihnú hlavnú myšlienku a aj stav jeho rozpracovania na mail junior[at]fiit.stuba.sk
  29. 2. 2012   oznámenie o akceptovaní a pridelenie mentora, ktorý poradí pri ďalšej príprave projektu a k prezentácii
  17. 3. 2012   odovzdanie 2-stranového príspevku v angličtine v zadanom formáte - camera ready
  16. 4. 2012   odovzdanie posteru na tlač - formát A1
  25. 4. 2012   IIT.SRC Junior 2012 - prezentácia projektov

Príspevok by mal byť:
 • z oblasti informatiky a informačných technológií, prekryv s inou oblasťou je však samozrejme možný a vítaný.
  Informatika málokedy slúži sama sebe, naopak, býva aplikovaná na riešenie problémov v iných oblastiach.
 • zaujímavý či inovatívny - softvér a IT sú silným nástrojom, ktorým aj jednotlivec vie priniesť významný príspevok či už pre zlepšovanie života, uľahčovanie náročných procesov, riešenie problémov, vzdelávanie, alebo aj zábavu a oddych.
  Porozhliadnite sa okolo seba a uvidíte čo všetko by sa dalo riešiť. Alebo ukážte na webe niečo, čo iní nevidia. Alebo nájdite nový spôsob, ako sa zahrať.
 • aspoň čiastočne realizovaný či overený - vašim cieľom by nemalo byť vytvoriť hotový produkt, ktorý by sa na druhý deň mohol predávať (niečo také vyžaduje veľa úsilia), ale presvedčiť vhodne formulovanou myšlienkou nápadu, podporenou vyhotoveným prototypom či uskutočneným experimentom.
 • výsledkom úprimnej snahy a zápalu.
Rady pri vypracúvaní projektu:
 • Spomeňte si na svoje osobné či školské projekty.
 • Málo je niekedy viac. Píšte a tvorte veci, ktoré sú z hľadiska vášho nápadu najdôležitejšie, ušetríte čas a nestratíte hodnotu.
 • Rozprávajte sa o svojom projekte s vaším okolím, pomôže vám smerovať ho čo najužitočnejšie a vychytať prípadné muchy. Aj krátky rozhovor s nezaujatým človekom vás dokáže upozorniť na skutočnosti, ktoré ste si predtým nevšimli práve vďaka vašemu zápalu pre projekt. Nechajte ľudí pohrať sa s vašim prototypom.
 • Neodmietajte kritiku, nájdite v nej konštruktívne prvky.
 • Google first. Nerobte znova veci, ktoré spravil niekto iný, najmä ak ide len o súčiastky vášho riešenia. Web je plný voľne dostupných softvérových knižníc, ktoré vám pomôžu. Neprogramujte znova quicksort, ak už ho niekto spravil.

Pozrite si priebeh študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2011 >>>