Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva dňa 24. 11. 2016.


Inžinierske štúdium

  Cena dekana

   Ing. Lukáš Markovič
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Dr. Ivan Polášek

   Ing. Juraj Šimek
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Dr. Anna Bou Ezzeddine

   Ing. Martin Tamajka
   – absolvent študijného programu Informačné systémy
   vedúci diplomovej práce: doc. Vanda Benešová

  Cena IET

   Ing. Tomáš Morvay
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Ladislav Hudec

  Cena ÚI SAV

   Ing. Matúš Pikuliak
   – absolvent študijného programu Informačné systémy
   vedúci diplomovej práce: Dr. Marián Šimko

 

Bakalárske štúdium

  Cena dekana

   Bc. Veronika Gondová
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: prof. Mária Bieliková

   Bc. Matúš Salát
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Jozef Tvarožek

  Bc. Jaroslav Tóth
  – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informačné technológie
  vedúci bakalárskeho projektu: Ing. Ivana Hucková