Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva dňa 18. 11. 2014.


Inžinierske štúdium

  Cena dekana

   Ing. Ondrej Kaššák
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Dr. Michal Kompan

   Ing. Juraj Kostolanský
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Dr. Peter Lacko

   Ing. Juraj Šubín
   – absolvent študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci diplomovej práce: Ing. Štefan Krištofík

  Cena SAV

   Ing. Peter Dulačka
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Dr. Jakub Šimko

   Ing. Filip Pakan
   – absolvent študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci diplomovej práce: prof. Jiří Pospíchal

  Cena ÚI SAV

   Ing. Jozef Gajdoš
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Ing. Tomáš Kučečka

   Ing. Andrej Kincel
   – absolvent študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci diplomovej práce: Dr. Marcel Baláž

 

Bakalárske štúdium

  Cena dekana

   Bc. Martin Konôpka
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Michal Barla

   Bc. Juraj Šubín
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci bakalárskeho projektu: doc. Tibor Krajčovič