Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Slávnostné oceňovanie sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v novembri 2021.


Inžinierske štúdium

  Cena dekana

   Ing. Matúš Pilňan
   – absolvent študijného programu Inteligentné softvérové systémy
   vedúci diplomovej práce: Dr. Lukáš Kohútka

   Ing. Peter Škrak
   – absolvent študijného programu Informačná bezpečnosť
   vedúci diplomovej práce: Dr. Rastislav Bencel

   Ing. Ladislav Zemko
   – absolvent študijného programu Internetové technológie
   vedúci diplomovej práce: Dr. Katarína Jelemenská

  Cena ÚI SAV

   Ing. František Šefčík
   – absolvent študijného programu Inteligentné softvérové systémy
   vedúca bakalárskeho projektu: doc. Vanda Benešová

 

Bakalárske štúdium

  Cena dekana

   Bc. Adam Gajdošík
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: Ing. Peter Kaňuch

   Bc. Denis Klenovič
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Kristián Košťál

   Bc. Nina Masaryková
   – absolventka bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúca bakalárskeho projektu: doc. Vanda Benešová