Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva dňa 14. 11. 2017.


Inžinierske štúdium

  Cena dekana

   Ing. Róbert Cuprik
   – absolvent študijného programu Informačné systémy
   vedúci diplomovej práce: prof. Pavol Návrat

   Ing. Peter Dubec
   – absolvent študijného programu Informačné systémy
   vedúci diplomovej práce: prof. Mária Bieliková

   Ing. Michal Farkaš
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Dr. Peter Lacko

  Cena IET

   Ing. Lukáš Samuel Marták
   – absolvent študijného programu Informačné systémy
   vedúci diplomovej práce: Dr. Márius Šajgalík

  Cena ÚI SAV

   Ing. Jakub Mačina
   – absolvent študijného programu Informačné systémy
   vedúci diplomovej práce: Dr. Ivan Srba

 

Bakalárske štúdium

  Cena dekana

   Bc. Martin Gulis
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: doc. Daniela Chudá

   Bc. Michal Kováčik
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Jakub Šimko

   Bc. Karol Marso
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Internetové technológie
   vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Dominik Macko