Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STUInžinierske štúdium

  Ocenení absolventi inžinierskeho štúdia v akad. roku 2007/08

  Cena dekana

  Ing. Michal Šimún
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: Ing. Anton Andrejko
  cena sponzorovaná firmou: Soitron, a. s.

  Ing. Marián Šimko
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: prof. Mária Bieliková
  cena sponzorovaná firmou: Accenture, s. r. o.

  Ing. Ivan Kišac
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: Ing. Peter Drahoš
  cena sponzorovaná firmou: Tatra banka, a. s.

  Cena ÚI SAV

  Ing. Roland Dobai
  – absolvent študijného programu Počítačové systémy a siete
  vedúci diplomovej práce: doc. Elena Gramatová

  Ing. Tomáš Selnekovič
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: prof. Vladimír Kvasnička

  Cena SAV

  Ing. Tomáš Kuzár
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: RNDr. Anna Bou Ezzeddine

  Ing. Marek Tomša
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: prof. Mária Bieliková
Bakalárske štúdium