Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva dňa 19. 11. 2013.


Inžinierske štúdium

  Cena dekana

   Ing. František Kudlačák
   – absolvent študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci diplomovej práce: doc. Elena Gramatová

   Ing. Ján Súkeník
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Dr. Peter Lacko

   Ing. Michal Žilinčík
   – absolvent študijného programu Informačné systémy
   vedúci diplomovej práce: prof. Pavol Návrat

  Cena ÚI SAV

   Ing. Jakub Ševcech
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: prof. Mária Bieliková

   Ing. Ondrej Perešíni
   – absolvent študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci diplomovej práce: doc. Tibor Krajčovič

 

Bakalárske štúdium

  Cena dekana

   Bc. Kamil Burda
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Peter Magula

   Bc. Patrik Polatsek
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: Ing. Andrej Fogelton

   Bc. Miroslav Šimek
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Michal Barla