Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva dňa 24. 11. 2015.


Inžinierske štúdium

  Cena dekana

   Ing. Kamil Burda
   – absolvent študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci diplomovej práce: Ing. Martin Nagy

   Ing. Ivan Martoš
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: doc. Viera Rozinajová

   Ing. Patrik Polatsek
   – absolvent študijného programu Informačné systémy
   vedúci diplomovej práce: Dr. Vanda Benešová

  Cena IET

   Ing. Lukáš Kohútka
   – absolvent študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci diplomovej práce: Ing. Martin Vojtko

  Cena SAV

   Ing. Marek Jakab
   – absolvent študijného programu Informačné systémy
   vedúci diplomovej práce: Dr. Vanda Benešová

  Cena ÚI SAV

   Ing. Peter Demčák
   – absolvent študijného programu Informačné systémy
   vedúci diplomovej práce: Dr. Jakub Šimko

 

Bakalárske štúdium

  Cena dekana

   Bc. Tomáš Farkaš
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: doc. Mária Lucká

   Bc. Jakub Mačina
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Jakub Šimko

   Bc. Zoltán Rusnák
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: Ing. František Kudlačák