Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva dňa 22. 11. 2011.


Inžinierske štúdium

  Cena dekana

   Ing. Andrej Hopko
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Ing. Jakub Mažgut

   Ing. Martin Labaj
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: prof. Mária Bieliková

   Ing. Dominik Macko
   – absolvent študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci diplomovej práce: Dr. Katarína Jelemenská

  Cena ÚI SAV

   Ing. Peter Havrila
   – absolvent študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci diplomovej práce: doc. Margaréta Kotočová

   Ing. Marián Hönsch
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Dr. Michal Barla

   Ing. Matej Krchniak
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Dr. Peter Trebatický

   Ing. Karol Rástočný
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Dr. Michal Tvarožek

  Cena SAV

   Ing. Pavol Bača
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Dr. Valentino Vranić

   Ing. Tomáš Kramár
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Ing. Michal Barla

 

Bakalárske štúdium

  Cena dekana

   Bc. Ondrej Perešíni
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci bakalárskeho projektu: Ing. Mária Pohronská

   Bc. Ján Súkeník
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Peter Lacko

   Bc. Jakub Ševcech
   – absolvent štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: prof. Mária Bieliková