Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva dňa 25. 11. 2010.


Inžinierske štúdium

  Cena dekana

   Ing. Michal Holub
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: prof. Mária Bieliková

   Ing. Michal Olšovský
   – absolvent študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci diplomovej práce: doc. Margaréta Kotočová

   Ing. Jakub Šimko
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Ing. Michal Tvarožek

  Cena ÚI SAV

   Ing. Michal Kompan
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: prof. Mária Bieliková

   Ing. Ján Turoň
   – absolvent študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci diplomovej práce: Dr. Katarína Jelemenská

  Cena SAV

   Ing. Pavol Bača
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Dr. Valentino Vranić

   Ing. Tomáš Kramár
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Ing. Michal Barla

 

Bakalárske štúdium

  Cena dekana

   Bc. Timotej Betina
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Viera Rozinajová

   Bc. Lukáš Kavický
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: prof. Jiří Pospíchal

   Bc. Ivan Srba
   – absolvent štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: prof. Mária Bieliková