Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva dňa 24. 11. 2020.


Inžinierske štúdium

  Cena dekana

   Ing. Kristína Macková
   – absolventka študijného programu Inteligentné softvérové systémy
   vedúci diplomovej práce: Ing. Juraj Vincúr

   Ing. Miroslav Valčičák
   – absolvent študijného programu Inteligentné softvérové systémy
   vedúci diplomovej práce: doc. Michal Kompan

   Ing. Veronika Včelková
   – absolventka študijného programu Inteligentné softvérové systémy
   vedúci diplomovej práce: Ing. Marek Jakab

  Cena ÚI SAV

   Ing. Andrej Zaťko
   – absolvent študijného programu Inteligentné softvérové systémy
   vedúci diplomovej práce: Ing. Peter Gašpar

 

Bakalárske štúdium

  Cena dekana

   Bc. Klára Kazimírová
   – absolventka bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: Ing. Michal Farkaš

   Bc. Daniel Minárik
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Tomáš Kováčik

   Bc. Mária Rajníková
   – absolventka bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúca bakalárskeho projektu: doc. Daniela Chudá