Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STUInžinierske štúdium

  Ocenení absolventi inžinierskeho štúdia v akad. roku 2008/09

  Cena dekana

  Ing. Marko Divéky
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: prof. Mária Bieliková
  cena sponzorovaná firmou: Accenture, s. r. o.

  Ing. Lenka Litvová
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: Mgr. Alena Kovárová
  cena sponzorovaná firmou: Nadácia Tatra banky

  Ing. Juraj Michalák
  – absolvent študijného programu Počítačové systémy a siete
  vedúci diplomovej práce: doc. Ladislav Hudec
  cena sponzorovaná firmou: Soitron, a. s.

  Cena ÚI SAV

  Ing. Matej Jurikovič
  – absolvent študijného programu Počítačové systémy a siete
  vedúci diplomovej práce: doc. Tibor Krajčovič

  Ing. Peter Kajsa
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Majtás

  Cena SAV

  Ing. Bianka Kováčová
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: Dr. Daniela Chudá

  Ing. Pavel Paroulek
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: Dr. Martin Nehéz
Bakalárske štúdium

  Cena dekana

  Bc. Peter Abelovský
  – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Peter Lacko
  cena sponzorovaná firmou: Softec, spol. s r. o.

  Bc. Martin Labaj
  – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu: prof. Mária Bieliková
  cena sponzorovaná firmou: Anect, a. s.

  Bc. Dominik Macko
  – absolvent štúdia študijného programu Počítačové systémy a siete
  vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Katarína Jelemenská
  cena sponzorovaná firmou: Soitron, a. s.