Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva dňa 14. 11. 2012.


Inžinierske štúdium

  Cena dekana

   Ing. Maroš Ďuríček
   – absolvent študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci diplomovej práce: Dr. Mária Pohronská

   Ing. Róbert Móro
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: prof. Mária Bieliková

   Ing. Ivan Srba
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: prof Mária Bieliková

  Cena ÚI SAV

   Ing. Anton Benčič
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: prof. Mária Bieliková

   Ing. Martin Nagy
   – absolvent študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci diplomovej práce: doc. Margaréta Kotočová

   Ing. Ivan Polko
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: prof. Jiří Pospíchal

   Ing. Marek Sobôtka
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Dr. Vanda Benešová

 

Bakalárske štúdium

  Cena dekana

   Bc. Martin Konôpka
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Michal Barla

   Bc. Juraj Šubín
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
   vedúci bakalárskeho projektu: doc. Tibor Krajčovič