Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva dňa 20. 11. 2018.


Inžinierske štúdium

  Cena dekana

   Ing. Martin Olejár
   – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
   vedúci diplomovej práce: Dr. Karol Rástočný

   Ing. Zuzana Bobotová
   – absolvent študijného programu Informačné systémy
   vedúci diplomovej práce: doc. Vanda Benešová

   Ing. Miroslav Laco
   – absolvent študijného programu Informačné systémy
   vedúci diplomovej práce: doc. Vanda Benešová

  Cena IET

   Ing. Mária Dragúňová
   – absolvent študijného programu Informačné systémy
   vedúci diplomovej práce: Dr. Jozef Tvarožek

  Cena ÚI SAV

   Ing. Martin Mocko
   – absolvent študijného programu Informačné systémy
   vedúci diplomovej práce: Dr. Jakub Ševcech

 

Bakalárske štúdium

  Cena dekana

   Bc. Jakub Veselý
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Internetové technológie
   vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Jozef Tvarožek

   Bc. Martin Hradňanský
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: doc. Marián Šimko

   Bc. Andrej Fúsek
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: doc. Tibor Krajčovič