Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva dňa 19. 11. 2019.


Inžinierske štúdium

  Cena dekana

   Ing. Michal Hucko
   – absolvent študijného programu Inteligentné softvérové systémy
   vedúci diplomovej práce: prof. Mária Bieliková

   Ing. Miroslav Laco
   – absolvent študijného programu Inteligentné softvérové systémy
   vedúci diplomovej práce: Dr. Ivan Srba

   Ing. Peter Kaňuch
   – absolvent študijného programu Internetové technológie
   vedúci diplomovej práce: Dr. Dominik Macko

  Cena IET

   Ing. Mária Dragúňová
   – absolvent študijného programu Inteligentné softvérové systémy
   vedúci diplomovej práce: Dr. Jozef Tvarožek

  Cena ÚI SAV

   Ing. Stanislav Vnenčák
   – absolvent študijného programu Inteligentné softvérové systémy
   vedúci diplomovej práce: doc. Vanda Benešová

 

Bakalárske štúdium

  Cena dekana

   Bc. Filip Loja
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Eduard Kuric

   Bc. Vajk Pomichal
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: prof. Mária Lucká

   Bc. Miroslav Sumega
   – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
   vedúci bakalárskeho projektu: doc. Anna Bou Ezzeddine