Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STUInžinierske štúdium

  Ocenení absolventi inžinierskeho štúdia v akad. roku 2004/05

  Pochvalné uznanie dekana

  Ing. Peter Horný
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce: RNDr. Anna Bou Ezzeddine
  cena sponzorovaná firmou: Tatra banka, a. s.

  Ing. Marek Hrablay
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:

  Ing. Milan Jamrich
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:

  Ing. Andrej Krištofič
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:

  Ing. Matej Križan
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:

  Pochvalný list dekana

  Ing. Peter Drahoš
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:

  Ing. Ľubomír Hlávek
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:

  Ing. Peter Hlocký
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:

  Ing. Daniel Jókai
  – absolvent študijného programu Informatika

  vedúci diplomovej práce:

  Ing. Michal Kadlic
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:

  Ing. Eugen Križo
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:

  Ing. Pavol Mišík
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:

  Ing. Szabolcs Puskás
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:

  Ing. Adrian Slavkovský
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:

  Ing. Attila Štrba
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:

  Ing. Darina Záhradná
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:

  Cena ÚI SAV

  Ing. Jaroslav Jakubík
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:

  Cena SAV

  Ing. Andrej Krištofič
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:

  Ing. Attila Štrba
  – absolvent študijného programu Informatika
  vedúci diplomovej práce:
Bakalárske štúdium

  Ocenení absolventi bakalárskeho štúdia v akad. roku 2004/05

  Pochvalné uznanie dekana

  Bc. Michal Brala
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu: prof. Mária Bieliková

  Bc. Igor Berta
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Peter Daniš
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Pavol Dragúň
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Ľuboš Fazekaš
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Pavol Fülöp
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Michal Jemala
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Matúš Jókay
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Juraj Malečka
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Michal Sabo
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Michal Tvarožek
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu: prof. Mária Bieliková

  Pochvalný list dekana

  Bc. Martin Adam
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Peter Bartalos
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Andrej Ďurica
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Adrien Farkaš
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Andrej Fenik
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Marek Gecelovský
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Peter Kasan
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Martin Kováčik
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Jozef Kytka
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Ján Májek
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Pavol Prikryl
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Peter Sivák
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika

  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Ivan Škovran
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Ocenenie IEEE

  Bc. Martin Adam
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Michal Barla
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu: prof. Mária Bieliková

  Bc. Peter Sivák
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu:

  Bc. Michal Tvarožek
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu: prof. Mária Bieliková