Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STUInžinierske štúdium

  Ocenení absolventi inžinierskeho štúdia v akad. roku 2005/06

  Cena dekana

  Ing. Peter Nagy
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: prof. Mária Bieliková
  cena sponzorovaná firmou: Softec, spol. s r. o.

  Ing. Ľubomír Majtás
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: Ing. Roman Filkorn
  cena sponzorovaná firmou: Tatra banka, a. s.

  Ing. Peter Trnovský
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: Dr. Gabriela Kosková
  cena sponzorovaná firmou: Tempest, a. s.

  Cena ÚI SAV

  Ing. Jakub Mažgut
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: Dr. Gabriela Kosková

  Cena SAV

  Ing. Peter Argaláš
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: Dr. Juraj Štefanovič
Bakalárske štúdium

  Ocenení absolventi bakalárskeho štúdia v akad. roku 2005/06

  Cena dekana

  Bc. Michal Dobiš
  – absolvent 3-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu: prof. Mária Bieliková
  cena sponzorovaná firmou: Ditec, a. s.

  Bc. Michal Kurťák
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu: prof. Pavol Návrat
  cena sponzorovaná firmou: Asseco Slovakia, a. s.

  Bc. Michal Šimún
  – absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu: Ing. Anton Andrejko
  cena sponzorovaná firmou: Softec, spol. s r. o.