Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STUInžinierske štúdium

  Ocenení absolventi inžinierskeho štúdia v akad. roku 2006/07

  Cena dekana

  Ing. Michal Barla
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: prof. Mária Bieliková
  cena sponzorovaná firmou: Ditec, a. s.

  Ing. Ing. Ľubomír Hanuliak
  – absolvent študijného programu Počítačové systémy a siete
  vedúci diplomovej práce: Ing. Adrian Bagala
  cena sponzorovaná firmou: Tatra banka, a. s.

  Ing. Michal Tvarožek
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: prof. Mária Bieliková
  cena sponzorovaná firmou: Soitron, a. s.

  Cena ÚI SAV

  Ing. Martin Adam
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: prof. Pavol Návrat

  Cena SAV

  Ing. Peter Bartalos
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: Dr. Martin Nehéz
Bakalárske štúdium