Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

Pokyny pre autorov

Požiadavky editorov

 

 

Odovzdanie príspevku

Konferenčný systém

 

 

Štýl Word

Štýl LaTex
Odovzdanie príspevku

  • Pre prípravu príspevku použite štýl Word alebo LaTeX.
  • Príspevok na posudzovanie, ktorý vyhovuje požiadavkám, treba odovzdať vo formáte pdf do EasyChair konferenčného systému.
  • Príspevok vo verzii na tlač treba odovzdať do EasyChair konferenčného systému v tvare doc alebo zip, obsahujúci všetky zdrojové súbory v LaTeXu spolu s náhľadom v pdf.