Prejsť na obsah
IIT.SRC
    súťaž stredoškolákov v programovaní

 

Cieľom súťažiacich je vytvoriť počítačové programy, ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase.

Súťaž prebieha v dvoch kolách:
- korešpondenčné   prebieha prostredníctvom siete Internet - počas stanoveného obdobia budú jednotlivci alebo dvojčlenné tímy riešiť zadané problémy,
- finále súťaže zúčastnia sa ho súťažiaci najlepších tímov z korešpondenčného kola, ktorí v časovom limite budú individuálne riešiť zadané problémy.

Finále súťaže ProFIIT 2012 sa uskutočňuje ako sprievodné podujatie študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2012 v priestoroch FIIT STU v Bratislave.

 

HARMONOGRAM FINÁLE SÚŤAŽE

24. apríla 2012 - utorok 15:00 registrácia účastníkov (respírium na 1. poschodí bloku D)
16:00 – 16:30 privítanie účastníkov a informácie k priebehu súťaže (poslucháreň CD 150)
16:30 – 18:00 skúšobné kolo súťaže (počítačové laboratóriá)
18:00 otázky k súťaži (poslucháreň CD 150)
- odchod ubytovaných účastníkov do ŠD
 
25. apríla 2012 - streda   8:00 –   8:15 posledná informácia pred súťažou (poslucháreň CD 150)
  8:30 – 12:30 finále súťaže ProFIIT 2010 (počítačové laboratóriá)
12:30 – 15:15 občerstvenie (respírium na 1. poschodí bloku D)
vysvetlenie úloh (CD 150)
návšteva IIT.SRC 2012 >>> (chodba na prízemí medzi blokmi B a D)
15:30 slávnostné vyhodnotenie súťaže a celého podujatia (poslucháreň BC 300)