Prejsť na obsah
Habilitačné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

22. septembra 2016 o 11.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 2.06 habilitačná prednáška

Ing. Vandy Benešovej, CSc.
z Ústavu aplikovanej informatiky a počítačového inžinierstva FIIT STU v Bratislave

s názvom:
Detekcia a rozpoznávanie objektov metódami počítačového videnia

Habilitačná komisia:
Predseda: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU v Bratislave
Členovia:
prof. Ing. Pavel Slavík, CSc., FEL ČVUT v Prahe
prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD., Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology, Rakúska akadémia vied, Viedeň

Oponenti:
prof. RNDr. Ing. Ivan Bajla, PhD., Ústav merania SAV, Bratislava
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., FMFI UK v Bratislave
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD., FEI STU v Bratislave

Názov habilitačnej práce:
Príspevok k detekcii a rozpoznávaniu objektov metódami počítačového videnia
odbor: Aplikovaná informatika

Obhajoba habilitačnej práce:
22. septembra 2016 o 13.00 hod. na Vedeckej rade FIIT STU v Bratislave