Prejsť na obsah
Habilitačné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

5. mája 2021 o 13.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
prostredníctvom systému Webex, link: bit.ly/32mfXXP, habilitačná prednáška

Ing. Petra Trúchleho, PhD
z Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave

s názvom:
Výkonnosť protokolu TCP v satelitných systémoch

Habilitačná komisia:
Predseda: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. – FIIT STU v Bratislave
Členovia:
prof. Ing. Miroslav Líška, PhD. – AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD. – FRI ŽU v Žiline

Oponenti:
doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. – FEI TU v Košiciach
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. – FRI ŽU v Žiline
prof. Ing. Boris Šimák, PhD. – FEL ČUT v Praze

Obhajoba habilitačnej práce:
Efektívny prenos dát pri poskytovaní moderného e-vzdelávania

5. mája 2021 po habilitačnej prednáške