Prejsť na obsah
Habilitačné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

7. marca 2006 o 8.30 hod.

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D220 habilitačná prednáška

RNDr. Eleny Gramatovej, PhD.
z Ústavu informatiky SAV

na tému:
Testovateľnosť digitálnych systémov
(odbor Počítačové inžinierstvo)

Habilitačná komisia:

Predseda:
prof. Ing. Milan Kolesár, CSc., FIIT STU v Bratislave
Členovia:
doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD., EF ŽU v Žiline
doc. Ing. Ján Bača, PhD., FEI TU v Košiciach

Oponenti:
prof. Ing. Ondřej Novák, PhD., FEL ČVUT v Prahe
doc. Ing. Zdeněk Kotásek, PhD., FIT VUT v Brne
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc., FIIT STU v Bratislave