Prejsť na obsah
Habilitačné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

18. februára 2021 o 11.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
prostredníctvom systému Webex, link: bit.ly/39GAD1u, habilitačná prednáška

Mgr. Michala Kováča, MSc., PhD.
z Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave

s názvom:
Využitie štatistického učenia pre návrh algoritmov v personalizovanej onkológii

Habilitačná komisia:
Predseda: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., FIIT STU v Bratislave
Členovia:
prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., FEI TU v Košiciach
prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. – FEIT ŽU v Žiline

Oponenti:
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. – PriF UK v Bratislave
doc. Ing. Ján Genči, PhD. – FEI TU v Košiciach
Dr. Silvester Czanner – Principal Lecturer – Liverpool John Moores University (Principal Lecturer zodpovedá postu: profesor)

Obhajoba habilitačnej práce:
Statistical learning in the domain of precision medicine

18. februára 2021 po habilitačnej prednáške