Prejsť na obsah
Habilitačné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

21. februára 2019 o 13.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 2.06 habilitačná prednáška

Ing. Jakuba Šimka, PhD.
z Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave

s názvom:
Automatické spracovanie dát zo sledovania pohľadu

Habilitačná komisia:
Predseda: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU v Bratislave
Členovia:
prof. Ing. Ján Paralič, PhD., FEI TU v Košiciach
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. – FiF UK v Bratislave

Oponenti:
doc. Ing. Marek Bundzel, PhD. – FEI TU v Košiciach
doc. PhDr. Anton Heretik, PhD. – FiF UK v Bratislave
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. FRI ŽU v Žiline

Názov habilitačnej práce:
Automatic Assessment of User Performance in Digital Environments
odbor: Informačné systémy

Obhajoba habilitačnej práce:
21. februára 2019 po habilitačnej prednáške