Prejsť na obsah
Habilitačné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

14. marca 2011 o 14.00 hod.

sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v miestnosti D 220
uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Viery Rozinajovej, PhD.
z Ústavu informatiky a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave

na tému:
Služby – prístup ponúkajúci perspektívu vo vývoji softvérových systémov

Habilitačná komisia:
Predseda:
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
Členovia:
prof. Ing. Ján Kollár, PhD., Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

Oponenti:
doc. Ing. Ján Paralič, PhD., Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., Západočeská univerzita v Plzni

Názov habilitačnej práce:
Vybrané prístupy k tvorbe softvérových systémov
(odbor Softvérové inžinierstvo)

Obhajoba habilitačnej práce:
15. marca 2011 na Vedeckej rade FIIT STU