Prejsť na obsah
Habilitačné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

18. februára 2021 o 14.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
prostredníctvom systému Webex, link: bit.ly/39GAD1u, habilitačná prednáška

Dr. techn. Dipl.-Ing. Michala Riesa
z Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave

s názvom:
Návrh blockchainových sietí

Habilitačná komisia:
Predseda: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. – FIIT STU v Bratislave
Členovia:
prof. Ing. Róbert Lórenz, CSc. – FIT ČVUT v Praze
prof. Ing. Milan Dado, PhD. – FEIT ŽU v Žiline

Oponenti:
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. – FRI ŽU v Žiline
prof. Ing. Marcel Harakaľ, CSc. – AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
doc. Ing. Richard Růžička, PhD., MBA – FIT VUT v Brně

Obhajoba habilitačnej práce:
Aspekty kvality, riadenia a bezpečnosti v sieťových technológiách

18. februára 2021 po habilitačnej prednáške